Co najmniej raz w roku warto zrobić dokładny przegląd połaci dachowej, aby sprawdzić czy nie pojawiły się tam jakieś usterki lub większe uszkodzenia. Każda nieszczelność może zagrażać całej konstrukcji. Pojawiające się rozstępy pomiędzy dachówkami mogą  spowodować przecieki do wnętrz domu. W razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych potrzebna jest naprawa dachu lub całkowita jego wymiana. Takie prace dekarskie najlepiej powierzyć specjaliście w tym fachu.

Co jest przyczyną uszkodzenia dachu?

W okresie zimowym na powierzchni dachu gromadzi się śnieg. Przy lekkiej odwilży topnieje, a woda wdziera się w każdą szczelinę. Po ponownym wystąpieniu minusowej temperatury woda zamarza i lód rozpycha odstępy pomiędzy dachówkami. W tych miejscach gromadzi się mech lub rozrastają się glony, które niszczą substancję wypełniającą przerwy między dachówkami. Niektóre elementy dachu mogą zostać uszkodzone mechanicznie pod wpływem silnych podmuchów wiatru podczas wichury. Stan dachu zawsze pogarsza się z biegiem czasu, bo ulegają degradacji tworzywa, z których jest skonstruowany.

Jakie zagrożenia stwarza nieszczelny dach?

Pokrycie dachowe chroni więźbę dachową, która jest podstawą całej konstrukcji. Uszkodzenie więźby wymaga poważnego remontu, wiążącego się z większymi kosztami niż naprawa samego pokrycia. Nieszczelność dachu powoduje znaczne ubytki ciepła z wnętrza budynku. To nie tylko zwiększa koszty ogrzewania, ale również sprzyja rozwijaniu się szkodliwych grzybów i toksycznych drobnoustrojów. To duże zagrożenie dla zdrowia domowników. A obluzowane dachówki mogą spadać z góry na mieszkańców lub przechodniów.

Potrzebne jest profesjonalne doradztwo

Specjalista może stwierdzić, czy materiał użyty do wykonania dachu jest odpowiedni pod względem przepisów budowlanych. Dawniej do tworzenia pokryć dachowych stosowany był eternit, czyli rodzaj materiału budowlanego azbestowo – cementowego. Odrywające się drobinki płyty azbestowej stwarzają zagrożenie dla układu oddechowego. Specjaliści działający w branży dekarskiej w Lublinie zajmują się demontażem i utylizacją eternitu. Warto skontaktować się z tą firmą poprzez odwiedzenie strony internetowej https://dachserwis.com/ lub kontakt telefoniczny w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji. Wycena prac jest bezpłatna.

Naprawa czy wymiana dachu?

Przy niewielkich usterkach wystarczy okresowa konserwacja lub doraźne naprawy. Wymiana całego dachu może się okazać niezbędna w przypadku poważnych uszkodzeń mechanicznych.